четвер, 21 січня 2016 р.

8 клас
''Золота доба'' персько-таджицької лірики.
с.137-147 опрацювати, вивчити напам ять 3 рубаї на власний вибір.
Хафіз.
с.148-153 опрацювати.
Письмове завдання.
Які теми розкриває автор у своїх творах?

9 клас
Джордж Байрон. "Дорогою слави і честі". Романтична поема Байрона "Мазепа".
Письмове завдання.
Порівняйте образ Мазепи з однойменної поеми Байрона та з поеми Пушкіна "Полтава".
Хто з письменників зумів вірогідніше відтворити характер гетьмана, його зв 'язок з Україною?

10 клас
Л. Толстой. Анна Кареніна.
Подумайте над питанням: "У чому  причини трагедії головної героїні роману?"
Письмова робота.
- Напишіть, як ви розумієте слова Л.Толстого: "Немає істини там, де нема простоти і правди".

11 клас
Альбер Камю "Чума".
1. Поясніть назву і епіграф роману. Чи взаємопов' язані вони? Відповідь аргументуйте.
2. Чому жанр твору визначають як  "роман-притча", "роман-пересторога"?Писати в робочому зошиті, зробити фото та надіслати на мою елект. адресу: 13nadua13@ukr.net(до 30 січня). Дякую.


''Навчання без міркування - даремне, міркування без навчання - небезпечне''. Конфуцій.